Atelierwoningen voor SLAK op kazerneterreinen

Op de valreep van 2017 wordt gestart met de verbouw van een van de voormalige paardenstallen op Maurits noord. In gebouw 24 realiseert IBROX Projecten uit Ede 9 fraaie atelierwoningen voor Stichting Atelierbeheer SLAK. Op woensdag 20 december vond de start bouw plaats, omlijst door de nodige culturele uitingen zoals van SLAK verwacht mag worden. Als alles naar verwachting verloopt kunnen de woningen begin juli 2018 worden opgeleverd.

Gebouw 24 is een van de voormalige paardenstallen op de Maurits Noordkazerne. Het pand uit 1908 maakt onderdeel uit van een rijtje van 7 stallen. Juist deze gebouwen laten zien wat voor bijzondere kazerne de Maurits Noordkazerne was en welke taak de legereenheid hier had: het per paard vuursteun geven aan de eigen troepen. In het rijtje bevindt zich een rijloods met drafveld ernaast, een hoefsmederij en diverse stalgebouwen. Inmiddels is voor bijna alle stallen een nieuwe bestemming en eigenaar bedacht.

SLAK

In gebouw 24 is een bijzonder programma voorzien. Het pand zal worden verbouwd en gerestaureerd tot 9 wooneenheden met atelierruimte voor kunstenaars. Deze doelgroep heeft het moeilijk als het gaat om het vinden van een geschikte en betaalbare woonwerkruimte. Om die reden is gekozen voor deze invulling waarbij SLAK het uiteindelijke beheer verzorgt en IBROX Projecten B.V. uit Ede de complete ontwikkeling voor haar rekening neemt. SLAK is een gevestigde naam als het gaat om het beheer en verhuur van werk- en woonruimten voor kunstenaars en culturele organisaties in de provincie Gelderland. De stichting is ook al actief in Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen. De huurprijs van de woningen zal net onder de huurtoeslaggrens liggen.

Kunst en Cultuur

Wethouder Weijland heeft zowel erfgoed als cultuur en de Veluwse Poort in zijn portefeuille. Hij vertelt: “Dit is natuurlijk bijzonder voor een wethouder. Hier komen drie fantastische onderdelen samen. En ik ben dan ook heel blij dat we met SLAK weer een brokje geschiedenis voor Ede behouden en een plek vinden voor onze pioniers hier op de kazerneterreinen. Toen we in 2011 de kazerneterreinen overnamen van defensie was SLAK een van de eerste huurders. En dat ze nu definitief blijven vind ik echt fantastisch. In het ontwikkelingsplan voor de kazerneterreinen hadden we voor Maurits noord het thema Kunst en cultuur bedacht. Met SLAK geven we daar voor een deel weer invulling aan.”