De kazerneterreinen

De kazerneterreinen van Ede zijn landelijk bekend. Het terrein is 106 hectare groot en werd tot enkele jaren geleden gebruikt voor de legering van militairen. Het gebied is eigendom van de gemeente Ede, dat er grote plannen mee heeft.

Monumentale uitstraling

Er staan prachtige monumentale kazernes op de kazerneterreinen. Deze kazernegebouwen worden herontwikkeld. Op de Elias Beeckman wordt een senioren residentie gevestigd. Mooi wonen in een prachtige groene omgeving met hoogwaardige zorg voor de bewoners die dat nodig hebben. In andere monumentale gebouwen gelegen op bijvoorbeeld Maurits noord komt een mix van wonen, ateliers, kleine bedrijfjes en bijvoorbeeld een gezellige lunchroom of appartementen. Verder is Akoesticum, hét nationaal trainingscentrum voor podiumkunsten gevestigd in de monumentale Frisokazerne. Daarnaast vindt u De Heidebrouwerij en restaurant Pizza&Pizza op het kazerneterrein.

World Food Center

De kazerneterreinen, en dan met name Maurits zuid, wordt de plek voor het World Food Center (WFC). Het meest in het oog springende onderdeel is de WFC Experience. Hier ervaren zowel consumenten als professionals op een interactieve manier hoe voedsel wordt gemaakt en gedistribueerd. Je beleeft door te horen, zien, voelen, proeven en ruiken. In de WFC Labs wordt (wetenschappelijke) kennis ontwikkeld over en door consumenten. Je verzamelt als bezoeker je kennis door deel te nemen aan workshops of door zelf onderzoeksobject te zijn. Tot slot is er de WFC Innovation. Hier inspireren bedrijven elkaar tot nieuwe producten en delen zij de laatste technologieën op het gebied van food met elkaar. Jaarlijks worden hier 350.000 bezoekers verwacht. Rondom het WFC zal ook ruimte zijn voor horeca, andere voorzieningen en woningbouw.
Kijk voor meer informatie over het World Food Center op www.worldfoodcenters.com of op www.ede.nl/wfc

Woningen

Op de kazerneterreinen worden ongeveer 1.200 woningen gebouwd. De wijk krijgt een grote verscheidenheid aan woningen. Huur, koop, duur en betaalbaar, van vrijstaande woningen tot (luxe) appartementen. De woningen worden ontworpen en gebouwd door verschillende ontwikkelaars. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met verschillen in hoogte en de statige bomen en lanen die er al liggen. Een deel van de eeuwenoude bomen blijft staan. Daardoor wordt de Veluwse Poort geen nieuwbouwwijk, maar een nieuwe wijk in een bestaand, monumentaal en groen gebied.

Simon Stevin

Het kazerneterrein Simon Stevin wordt de komende jaren herontwikkeld tot een mooie, luxe woonwijk. Meer informatie hierover vindt u op de website Simon Stevin .

Uw eigen droomhuis bouwen? 

Wilt u nog groter, vrijer en exclusiever wonen? Dat kan! U kunt uw eigen kavel kopen op het historische kazerneterrein. Er zijn al kavels beschikbaar vanaf 250m². De kavels liggen aan de rand van het bos. Een prachtige plek om uw eigen droomhuis te bouwen. Ziet u uzelf wonen in deze monumentale omgeving? Bekijk het aanbod van woningen en kavels of neem contact op met het verkoopteam Vrije kavels.

Veelgestelde vragen

Wat gaat er gebeuren met de kazerneterreinen?

De kazerneterreinen worden herontwikkeld tot een nieuwe, bijzondere woonwijk. Er komen zo'n 1.200 woningen op het terrein. Er blijven 33 monumentale, karakteristieke gebouwen staan. Deze krijgen een nieuwe functie. Dat kan wonen zijn, maar ook bijvoorbeeld een culturele functie of een sociale. De kazerneterreinen worden stukje bij beetje herontwikkeld. In het voorjaar 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd. De meeste woningen worden door ontwikkelaars gebouwd. Maar er zijn ook vrije kavels te koop. Meer informatie over de woningen en de vrije kavels vind je onder woningen en kavels op deze site.

Kunt u mij op de hoogte houden van alle ontwikkelingen?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkeling rond Veluwse Poort? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Veluwse Poort (zie homepage). Natuurlijk houden we u ook op de hoogte via Twitter en Facebook.

Wanneer wordt er begonnen met de bouw van woningen?

In oktober 2014 is op Maurits noord gestart met de bouw van de eerste 89 woningen. Vanaf het voorjaar van 2015 worden de eerste woningen opgeleverd. De bouw van woningen op de eerste vrije kavels is gestart in april 2015. Woningen die in de tweede fase woningbouw zijn ontwikkeld, worden nu gebouwd. Voor de woningen die gebouwd worden tijdens de derde fase, gaat eind 2017 de schop in de grond.

Kan ik ook zelf een stuk grond kopen en daar een woning op bouwen?

Ja, we hebben ook een groot aantal vrije kavels in de verkoop. Deze liggen in de Sysseltse Zoom, tegen de Veluwe aan. U loopt vanuit uw achtertuin zo de Veluwe op. De kavels zijn in verschillende groottes verkrijgbaar. U kunt zelf kiezen of u een vrijstaande woning of een 2-onder-1-kap woning wil. De kavels verkopen we als gemeente zelf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons verkoopteam, telefoonnummer (0318) 68 01 87.

Komen er ook huurwoningen?

Ja, in de eerste fase zijn op Maurits Noord 41 sociale huurwoningen opgeleverd. Deze woningen zijn ontwikkeld door Woonstede. In de tweede fase worden geen sociale woningen gebouwd. In de derde fase woningbouw worden wel weer sociale woningen gebouwd. Dit gebeurt door een woningcorporatie en deze neemt dan ook de verhuurtoewijzing op zich. Woonstede is de grootste woningcorporatie in Ede. Wilt u meer weten over hoe zij hun woningen toewijzen en hoe u in aanmerking komt voor een woning dan kunt u contact opnemen met Woonstede.

Hoe kan ik een woning/vrij kavel kopen?

De meeste woningen worden verkocht via ontwikkelaars die daarvoor makelaars in dienst hebben. Kijk voor het huidige aanbod op de pagina woningen en kavels. Wilt u een woning op één van de vrije kavels? Deze kavels verkopen we als gemeente zelf. Meer informatie? Neem dan contact op met ons verkoopteam via telefoonnummer (0318) 68 01 87.

Waar liggen de kazernettereinen?

De kazerneterreinen liggen aan de oostzijde van de stad Ede en liggen in de directe omgeving van het station Ede-Wageningen, het centrum van Ede, de A12/A30, de N224 en natuurlijk de Veluwe.

Welke gebouwen op de kazerneterreinen blijven behouden?

In het gebied staan 33 monumentale en karakteristieke gebouwen. Dit zijn 15 rijksmonumenten, 3 gemeentelijke monumenten en 15 karakteristieke panden. Deze gebouwen blijven behouden en worden ingepast in de herontwikkeling van de kazerneterreinen.

Hoe kan ik een bestaand gebouw kopen of huren?

Op de Kazerneterreinen blijven minimaal 33 panden staan. Dit zijn rijksmonumenten, gemeentelijk monumenten of karakteristieke gebouwen. Voor alle gebouwen is inmiddels een invulling gevonden, dus er is niks meer te koop.

Tijdelijke huur is nog mogelijk. Interesse? Neem dan via de mail contact op met Jaap Martijn.

Wat is de rol van de gemeente Ede?

De gemeente is sinds begin 2011 eigenaar van de kazerneterreinen. In de komende jaren is zij verantwoordelijk voor de planontwikkeling van deze gebieden. Tot het moment van ontwikkeling draagt de gemeente zorg voor het beheer van de gebouwen en terreinen.

Wanneer worden de groenstructuren aangelegd?

De kazerneterreinen liggen al in een groene omgeving. Het meeste groen wordt daarom opgeknapt en waar nodig bijgeplant. Sommige groenstructuren zijn wel nieuw. Deze worden in principe aangelegd zodra de bouwvelden er om heen bebouwd zijn of als de monumentale gebouwen in de omgeving een nieuwe functie hebben. In principe willen we telkens - samen met de omwonenden - nadenken over de invulling van groenzones.

Hoe wordt rekening gehouden met aspecten zoals bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, ecologie, cultuurhistorie en natuur?

De gemeente heeft contact met onder andere het Geldersch Landschap, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Provincie Gelderland om deze aspecten zo goed mogelijk in te passen en op elkaar af te stemmen. Zo nodig zijn deze (kwaliteits)aspecten ook geborgd in het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan, uitwerkingsplan en het ontwikkelingsplan.

Hoe is het gebied van de kazerneterreinen in de tijdelijke beheerfase ontsloten?

Het gebied wordt tijdens de fase van 'tijdelijk beheer' via de huidige in- en uitgangen van de kazernes ontsloten.

Wat houdt 'tijdelijk beheer' van de kazerneterreinen in?

De periode van tijdelijk beheer is de fase na overdracht van de terreinen aan de gemeente Ede tot aan de gefaseerde ontwikkeling van het gebied. In de periode van tijdelijk beheer worden gebouwen tijdelijk verhuurd en het gebied onderhouden. Het tijdelijk beheer wordt uitgevoerd door een beheerorganisatie van de gemeente Ede.

Wie legt de groenstructuren aan?

Over het algemeen legt de gemeente deze groenstructuren. Op sommige bouwvelden zijn de ontwikkelaars daarvoor verantwoordelijk. Dit geldt bijvoorbeeld bij meer besloten binnenhoven.