Enka

Het terrein van de voormalige kunstzijdefabriek Enka wordt een wijk met een gevarieerd aanbod van woningen, voorzieningen en ruimte voor werkplekken. De komende jaren worden hier nog ruim 1.000 woningen gebouwd.

Wonen    

Op het Enka-terrein komen in totaal circa 1.300 woningen. Het aanbod varieert van eengezinswoningen, vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen. Er zijn al zo'n 500 woningen gebouwd.

Het gebied is eigendom van Grondbank die het gebied herontwikkelt. Op het Enka-terrein is een aantal oude fabrieksgebouwen bewaard gebleven. Deze rijksmonumentale gebouwen worden ingepast in de woonwijk. Op het Enka-terrein is ruimte voor woongebieden met elk een eigen karakter. De ontwikkeling van het Enka-terrein duurt minimaal 10 jaar.

Locatie

Het Enka-terrein ligt aan de oostzijde van Ede. Het gebied is ongeveer 42 hectare groot en ligt vlakbij het intercitystation Ede-Wageningen.

Interesse?

Lijkt het Enka-terrein u een leuke plek om te wonen? Kijk dan eens op de website van Enka .

Veelgestelde vragen

Waar ligt de Enka precies?

Het Enkaterrein ligt aan de Dr. Hartogsweg in Ede. Het is het terrein van de voormalige kunstzijde fabriek de Enka. Het gebied is ruim 40 hectare groot en ligt vlak naast het intercitystation Ede-Wageningen.

Hoe ziet de Enka-buurt er straks uit?

Enka wordt een levendige wijk voor wonen, werken en leven. De acht monumenten vormen straks het actieve hart van de nieuwe wijk en leveren inspiratie voor de nieuwe structuur en architectuur van het daaromheen liggende woongebied. In kleur, materiaalgebruik en details wordt aangesloten bij de voormalige Enkagebouwen.

Welke ontwikkelingen maken onderdeel uit van Enka?

Het Enkaterrein wordt ontwikkeld tot een nieuw woongebied. Naast woningen komen er ook een aantal maatschappelijke voorzieningen, kantoren en commerciële voorzieningen.

Wordt het rondom Enka drukker met verkeer?

Nieuwe woningen en (commerciële) voorzieningen op Enka brengen verkeer met zich mee. Het autoverkeer van en naar Enka komen zal via twee nieuwe aansluitingen op de Bennekomseweg uitkomen: ter hoogte van de Emmalaan en ter hoogte van de Reehorsterweg. Het kruispunt ter hoogte van de Emmalaan wordt aangepast, zodat naast de Enka wijk ook het nieuwe intercity station goed ontsloten wordt. Ter hoogte van de Reehorsterweg komt een nieuw kruispunt. De Bennekomseweg zal als onderdeel van de aanleg van de ontsluitingsweg Parklaan worden verbreed. De Bennekomseweg zal ter hoogte van Enka straks bestaan uit twee rijstroken per rijrichting.

In welke periode wordt Enka ontwikkeld?

De ontwikkeling van Enka neemt ongeveer 12 jaar in beslag. In het najaar 2010 is de woningbouw in het eerste deelgebied gestart. Sinds die tijd is elk jaar gestart met de realisatie van een nieuw deelgebied. Halverwege 2017 zijn er circa 500 woningen gerealiseerd. De verwachting is dat in 2022 alles gerealiseerd is.

Wat is de rol van de gemeente in de ontwikkeling van Enka?

De gemeente heeft in de ontwikkeling van Enka met name een regie-rol. De gemeente heeft haar publiekrechtelijke taken ten behoeve van de ontwikkeling. Zo heeft zij het bestemmingsplan Enka in september 2009 vastgesteld. Per deelgebied stelt de gemeente de uitwerkingsplannen vast. Daarnaast is de gemeente vergunningverlener als het gaat om bouwvergunningen en kapvergunningen. Als de verschillende buurten zijn gerealiseerd, wordt de gemeente eigenaar van de openbare ruimte. De gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud ervan.

Ik wil graag mijn bruiloftsreportage laten maken in een van de monumenten op het Enka-terrein. Kan dat?

Ja, dat kan. Neem contact op met de beheerder van Enka, Jaap van Tongeren. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 51 98 94 84 of stuur een e-mail naar beheerder.enka@gmail.com.

Wie ontwikkelt Enka?

De herontwikkeling van Enka wordt uitgevoerd door de Grondbank Bennekomseweg CV.

Wat komt er allemaal in het Enka gebied?

Op Enka wordt een nieuwe wijk gerealiseerd met ongeveer 1.300 woningen. In en nabij de monumenten op het terrein is ruimte voor commerciële voorzieningen. Ook is er ruimte voor een basisschool. Nabij het station is ruimte voor kantoren en andere commerciële voorzieningen.

Wordt er bij de ontwikkelingen in het Enka-gebied ook gedacht aan mindervaliden?

Bij de inrichting van de openbare ruimte is gedacht aan mindervaliden. Op Enka zijn diverse hoogteverschillen. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met het hellingspercentage van wegen, paden en stegen, zodat deze ook voor minder validen toegankelijk zijn.

Wordt er bij de ontwikkelingen in het Enka-gebied ook rekening gehouden met de monumentale gebouwen?

Een aantal van de gebouwen van de Enka-fabriek zijn rijksmonumenten. Deze monumenten blijven behouden en worden in de nieuwe wijk ingepast. De monumenten krijgen in de toekomst een nieuwe functie. Zo is de Westhal al herbestemd voor 'de Fietser' en zijn er in de Bitterzoutloods loftwoningen gerealiseerd. Ook het Kantinegebouw, Poortgebouw en EHBO-gebouw krijgen straks een nieuwe functie. Daarnaast worden een paar monumentale elementen ingepast in de nieuwe openbare ruimte: twee schoorstenen en een fontein met een bank.

 

 

Hoe zit het precies met vervuilde grond en bodemsanering op Enka?

Op een klein deel van het Enka-terrein (37%) blijft vervuilde grond in diepere lagen van de bodem liggen. De vervuiling ligt echter te diep om de volksgezondheid te bedreigen. Dit is ook door de GGD vastgesteld. De eigenaar van het Enka-terrein is met twee methoden de verontreiniging op het terrein van de voormalige textielfabriek te lijf gegaan. Grond waar de vervuiling is gaan zwerven, is in z'n geheel afgegraven, gereinigd en weer teruggestort. Op die plaatsen is de grond dus helemaal schoon. Op plaatsen waar zware metalen zoals zink op hun plek blijven liggen, wordt de grond afgedekt met een laag schone aarde van een meter hoog. Tussen de schone en vieze grond komt nog een zogeheten signaallaag. Deze kan bestaan uit gekleurde aarde of een doek. Bewoners die diep gaan graven weten dan: tot hier en niet verder. De gebruikte saneringsmethoden zijn conform alle wettelijke normen en eisen.

De gehele sanering van de vervuilde grond op het Enka-terrein is betaald door de vorige eigenaar Enka. Zij hebben daarmee aan hun wettelijke verplichtingen voldaan om maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen voor de nieuwe gebruikers van het terrein.

De ontwikkelaar van Enka, Grondbank, heeft een informatieboekje gemaakt met gebruiksbepalingen. Daarin staat hoe bewoners met de grond om moeten gaan en bijvoorbeeld welke bomen en gewassen beter niet in de tuin geplant kunnen worden, omdat ze dieper wortelen dan de nieuw aangebrachte leeflaag. Ook in de toekomst blijven bewoners van Enka altijd geïnformeerd over de vervuilde grond en de gebruiksbepalingen. Alle informatie hierover staat namelijk bij het Kadaster geregistreerd en zal bij de aankoop van een woning bij de notaris ter sprake komen.

Wilt u meer informatie over de bodemsanering en gezond wonen op Enka, dan kunt u altijd contact opnemen met de Grondbank.

Bestemmingsplannen vindt u via www.ruimtelijkeplannen.nl .